Firma SZYMBUD funkcjonuje na rynku technik bezwykopowych od 1997 roku.

Naszą specjalizacją są przewierty i przepusty pod przeszkodami lądowymi i wodnymi.
Specjalizujemy się w wykonawstwie przecisków pod drogami i innymi przeszkodami pod kątem wykonawstwa przyłączy, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, c.o., telekomunikacyjnych, energetycznych i innych.